Privacy Statement Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

VitaMaz verwerkt persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring geven wij informatie in het kader van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) zodat je kunt nagaan wat er met jouw gegevens gebeurt.

Deze privacyverklaring omvat informatie over:

 1. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt;
 2. Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking;
 3. Gebruik van derden partijen voor de verwerking van persoonsgegevens;
 4. De rechten van betrokkenen;
 5. Het beveiligingsniveau en de bewaartermijn;
 6. Google Analyticscookies op de website;
 7. Onze contactgegevens.

1. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt
De onderstaande persoonsgegevens worden door VitaMaz verwerkt:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Emailadres
 • Telefoonnummer

2. Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking

VitaMaz gebruikt naam, telefoonnummer, adres- en emailgegevens ter ondersteuning van administratieve processen rondom facturering en inning van gelden en voor het verzenden van aangevraagde E-books, cursusmateriaal en dergelijken. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt om u te informeren over praktische zaken en interessante aanbiedingen.

3. Gebruik van verwerkers van persoonsgegevens

VitaMaz maakt voor haar bedrijfsvoering gebruik van de onderstaande verwerkers van persoonsgegevens. Met deze partijen zijn, waar dat volgens de AVG noodzakelijk is, verwerkersovereenkomsten gesloten.

 1. MailBlue voor de administratie van nieuwsbrieven, informatie, digitale producten en inschrijvingen voor activiteiten van VitaMaz
 2. Sisow, Mollie en WooCommerce als betaalsystemen binnen Mailblue
 3. MoneyMonk voor de administratie en boekhouding
 4. Google Analytics voor de analyse van de website

In de gevallen dat de persoonsgegevens op servers buiten de EU opgeslagen worden, gebeurt dit op basis van de EU-U.S. Privacy Shield – overeenkomst. In deze door de Europese Commissie goedgekeurde overeenkomst is de manier van verwerken en beveiliging geregeld.

VitaMaz zal geen persoonsgegevens bekend maken aan derden zonder de toestemming van de desbetreffende persoon. Wij garanderen dat de persoonlijke informatie van gebruikers en bezoekers niet aan andere instellingen of bedrijven zal worden doorgegeven, behalve wanneer dit verplicht wordt door de wet.

4. De rechten van betrokkenen

Indien je een relatie met VitaMaz hebt, kan je een verzoek per e-mail indienen om je persoonlijke gegevens in te zien, onderaan deze verklaring vind je de contactgegevens. Indien uit het overzicht blijkt dat de gegevens die wij verwerken feitelijke onjuistheden bevatten, kan je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te verwijderen. Als je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, kan je ons hiervan per email op de hoogte stellen. Wij zullen je dan niet meer benaderen met die informatie. Ben je het niet eens met de manier waarop wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens, laat het ons dan weten. Mocht je vervolgens niet tevreden zijn met de opvolging van jouw vraag of klacht, dan kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

5. Het beveiligingsniveau en de bewaartermijn

De persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is. Voor het bewaren van deze gegevens houden wij ons aan de wettelijk bepaalde voorschriften. De website maakt gebruik van een SSL-Certificaat. Met SSL wordt informatie versleuteld verzonden zodat persoonsgegevens niet worden onderschept.

6. Google Analyticscookies op de website

VitaMaz maakt gebruik van Google Analyticscookies. Het doel van deze cookies is om een duidelijk beeld te krijgen van bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Dit gebeurt uitsluitend anoniem en kan dus niet te herleiden zijn naar personen. Google Analytics zal nooit uw hele IP-adres gebruiken, maar zal altijd het laatste gedeelte van uw IP-adres maskeren.

VitaMaz heeft een verwerkersovereenkomst met Google Analytics gesloten. Daarnaast is, door het laatste deel van het IP-adres te maskeren, de informatie niet naar personen te herleiden. Er worden geen gegevens met Google Analytics gedeeld en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analyticscookies.

7. Onze contactgegevens

Heeft u vragen over de manier waarop wij gegevens verwerken in het algemeen of over de specifieke manier waarop uw gegevens zijn verwerkt, dan kunt u ons bereiken via:

VitaMaz

KvK nummer               37160044
Telefoonnummer        06 45 207 110
Contactpersoon          Martine Zweers
E-mailadres                 martine@vitamaz.nl
Website                       www.vitamaz.nl 

Scroll naar top
VitaMaz draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches